- De Wissel -


"Door de individuele begeleiding met persoonlijke aandacht heb ik mijn talenten weer ontdekt en mijn zelfvertrouwen vergroot. Door dit inzicht ben ik beter in staat om mijn keuzes te maken en heb ik ze in praktisch handelen om kunnen zetten."

Een citaat van een werkzoekende kandidaat zegt alles over Stichting De Werkwissel. De Werkwissel wordt bemand door enthousiaste professionele vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten om mensen, die werkzoekend zijn, te helpen door te luisteren, te spiegelen, feedback te geven en vragen te stellen. Elke keer weer proberen deze vrijwilligers een maatwerkoplossing te vinden.

Werkwijze en visie

De ene keer volstaat een aantal gesprekken, soms wordt er gebruik gemaakt van hulpinstrumenten zoals een digitale test rond competentie, persoonlijkheid en IQ en waar nodig wordt er gebruik gemaakt van een netwerk van aangesloten partners van De Werkwissel.

Het is onze overtuiging dat ieder mens beschikt over talenten. Een klein deel van je talenten gebruik je in je huidige of voorgaande werk. Talenten ontdekken, waarvan je soms niet eens weet dat je die zelf hebt, geeft weer zin en energie.
Via individuele begeleiding van De Werkwissel kun je daaraan werken op een manier die het beste bij jou past, dus: kom op Werk aan die Wissel!

De uitdaging

Samen met De Werkwissel kun je herontdekken wat jouw passie is, leren vertrouwen op je intuïtie, je zelfvertrouwen vergroten. Laat De Werkwissel net datgene zijn dat jou helpt om je dromen te verwezenlijken. Werken aan de wissel voor jezelf is leuk, geeft energie, is succesvol.
Uiteindelijk ben je instaat om flexibel met toekomstige veranderingen om te gaan, te doen waar je goed in bent, en je krijgt er werk voor dat bij je past! Het is aan jou en de mensen van De Werkwissel helpen je daar graag bij.


Webdesign: Ton Snepvangers