De Werkwissel Gift - ANBI informatie

Gift (ANBI)


Het bestuur van De Werkwissel vervult haar bestuurstaken zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen. Van de twee professionele loopbaanbegeleiders is er één in dienst van de stichting. De andere ontvangt een wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Daarnaast huurt De Werkwissel een praktijk/gespreksruimte in het gebouw van Diaconaal Centrum De Bakkerij en zijn er nog wat kostenposten voor begeleidingsmateriaal en kantoorbenodigdheden.

Het werk van De Werkwissel wordt mede ondersteund door een aantal fondsen en (vrijwillige) bijdragen van werkzoekende kandidaten na afloop van een succesvolle begeleiding naar een nieuwe werkplek.
Herkent u zich in het nut en de noodzaak van De Werkwissel en wilt u ons werk ondersteunen? Maak dan een bijdrage over op rekeningnummer:

Triodos Bank NL 57 TRIO 0390 940828
t.n.v. Stichting De Werkwissel te Leiden

ANBI status

Stichting De Werkwissel is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dus een gift aan onze stichting mag u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Het RSIN nummer van De Werkwissel is: 855232602.
De Werkwissel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63429608.

Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de betrokken instelling. Via onderstaande links hebt u direct inzage in De Werkwissel: